Om os

Ansatte

Jesper Gadegaard
Leder, koncertbooker, medie- og musikunderviser
📞 27296073
📧 jespergadegaardmm@gmail.com

Sofus Emil Kromann
Chefredaktør, Medie- og musikunderviser
📞 71234126
📧 sofusekromann@gmail.com

Jon Brændsgaard Toft
Musiker/underviser
📞 60709580
📧 jonbraendsgaardtoft@gmail.com

Åbningstider:
Mandag – torsdag: 8:30 – 14:30
Fredag: 8:30 – 14:00

Info om Musik- & Medieværkstedet

Et dagtilbud under FO-Aarhus for voksne mennesker med fysisk eller psykisk handicap med interesse for musik og medier.

Vores ideologi er inspireret af John Deweys ’Learning by doing’ og Etienne Wengers teori om ’praksisfællesskaber’. Vi arbejder ud fra tanken om, at man lærer bedst ved at ’gøre’. Samtidig er man selv ansvarlig for sin egen rolle i fællesskabet på værkstedet. Altså skal man selv være aktiv i at finde frem til det der giver mening for én selv og for fællesskabet. Nogen har en mere central rolle i fællesskabet end andre, og disse kan lære fra sig netop ved at gøre. Personalet lærer fra sig, ansatte lærer fra sig – og som ringe i vandet udvikler vi os alle, hvorfor vi alle har ansvar, ejerskab og stolthed over vores værksted og arbejde. Altså lærer man på Musik & Medieværkstedet ved at observere og gøre.

”Alle er et geni. Men hvis man dømmer en fisk efter dens evne til at klatre et træ, vil den leve hele sit liv i troen om, at den er dum” – Albert Einstein.

Hovedparten af vores ansatte kommer fra et arbejdsliv uden de store succeshistorier. De er blevet mødt forkert, der har været sat for store krav, og de er blevet misforstået. Derfor kæmper vi for at omfavne vores ansatte som de er, og grundtanken bag værkstedet er ’Succesen starter her’.

Vores fineste opgave er at støtte op om den enkelte studerendes indre glød, hvad end det måtte være, og forsøge at indramme interessen i enten en musisk og eller medieteknisk tilgang. Vi er en dynamisk størrelse, og dagene er sjældent ens. Stedets studerende er ansatte, og stedet fungerer mere som arbejdsplads end som institution. De ansatte kommer her af lyst, og vi har en usædvanlig lav frafaldsprocent. Pædagogisk arbejder vi med at udvikle de ansatte i deres fag og interesser, og har en dyb respekt for, at det er den ansatte selv, der laver research og arbejdet.

Der forekommer dage, hvor opgaverne er for store for de ansatte, hvilket accepteres og respekteres. Det er vigtigt for os, at alle har kendskab hinandens handicap. Dette gør det lettere at finde en forklaring, hvis en person opfører sig på en måde, man ikke forstår. Der er ingen hemmeligheder, hvilket giver et fællesskab, hvor man passer på hinanden fremfor at udfordre hinanden.

Vi pakker generelt ikke tingene ind – vi er alle bedre stillet med sandheden. Vi vægter ligeværd, respekt, accept, medmenneskelighed, menneskeforståelse, humor og omsorg allerhøjest. Vi tror på, at et godt miljø giver trivsel – som giver glæde, som giver energi, som giver kreativitet. Og med kreativitet kan vi udvikle os.

Værkstedet er opdelt i to overordnede linjer. En musiklinje og en medielinje. Begge linjer inviterer og opfordrer til kreativ frihed og innovation.